De Nederlandse akkerbouwsector

De Nederlandse akkerbouwsector kent ruim 10.800 akkerbouwbedrijven. Deze bedrijven beschikken in totaal over bijna 450.000 hectare akkerbouwland. Bekende akkerbouwgewassen zijn aardappelen, granen, suikerbieten en uien. Maar er wordt in Nederland door akkerbouwers bijvoorbeeld ook quinoa, vlas en lupinen geteeld.

Gewasbeschermings-middelen

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw is vaak onderwerp van gesprek. Er zijn verschillende redenen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Op de eerste plaats om ongewenste onkruiden te bestrijden. Maar ook om aantasting door schimmels of insecten tegen te gaan. Dit komt de opbrengst en de kwaliteit van de geoogste producten ten goede. Door steeds veiligere middelen te gebruiken en door de beschikbaarheid van steeds betere spuittechnieken wordt de invloed van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu steeds kleiner. Ook moeten gewasbeschermingsmiddelen aan steeds strengere eisen voldoen om te worden toegelaten.

Akkerbouw verus vollegrondstuinbouw

Wat is het verschil tussen akkerbouw en vollegrondstuinbouw? Een belangrijk verschil tussen akkerbouw en vollegrondstuinbouw is dat akkerbouwers grote oppervlakten met minder arbeidsintensieve gewassen telen. Vrijwel alles is daarbij gemechaniseerd. Vollegrondtuinders telen de meer arbeidsintensieve gewassen. Meestal ook op kleinere percelen. Denk bijvoorbeeld aan asperges, sla, brocolli en bonen.