De Nederlandse fruitteeltsector

Nederland telt ruim 2.600 fruitteeltbedrijven. Deze bedrijven telen fruit op in totaal ruim 20.300 hectare. Dat betekent ruim 30.000 voetbalvelden met aan fruit! De bedrijven zijn onder te verdelen in bedrijven met hard fruit (appels en peren) en met zacht fruit (frambozen, aardbeien, bessen en druiven). En dan heb je ook nog steenfruit. Hieronder vallen kersen, abrikozen en pruimen.

De teelt

Bijzonder aan veel fruitteeltgewassen is dat je pas enkele jaren nadat de gewassen geplant zijn kunt oogsten. Bij hard fruit (appels en peren) is dit vaak pas vanaf het tweede jaar na aanplant. Pas na vier jaar zijn de bomen echt volop in productie. Bij appels worden er gemiddeld zo’n 100 tot 120 appels per boom geplukt. Dit gebeurt in augustus en september.