De Nederlandse legpluimveesector

Nederland telt ongeveer 750 legpluimveebedrijven. Op deze bedrijven leven in totaal 33,5 miljoen legkippen. Deze kippen leggen ongeveer 300 eieren per kip per jaar. Tellen we al deze eieren bij elkaar op, dan komen we ongeveer op 10,5 miljard eieren per jaar! Naast de 750 legpluimveebedrijven zijn er in Nederland ook nog ongeveer 140 opfokbedrijven. Deze bedrijven fokken de kuikens die uit de broederij komen op tot een leeftijd van zo’n 16 weken. Dan gaan de jonge leghennen naar de legpluimveehouder. Een legpluimveebedrijf in ons land heeft gemiddeld ongeveer 44.500 dieren.

De code op een ei

Ieder ei heeft een code. Met deze code kun je precies traceren waar je ei vandaan komt. Het eerste cijfer op de code geeft het houderijsysteem aan. Hierin is 0 biologisch, 1 vrije uitloop, 2 scharrel en 3 kooi. Vervolgens staan er twee letters van de landcode. Daarna volgt de code van het pluimveebedrijf waar de eieren zijn gelegd. Op deze manier is ieder ei terug te traceren naar de boerderij waar het ei vandaan komt.

Witte en bruine eieren

Kippen leggen witte of bruine eieren. Witte eieren komen van kippen met witte oorlellen, bruine eieren van kippen met rode oorlellen. Het is dus niet zo dat witte kippen altijd witte eieren leggen en bruine kippen bruine eieren. Op het gebied van smaak en gezondheid ga je geen verschillen zien. Witte en bruine eieren zijn even lekker en net zo gezond!

Concepten

Een gemiddelde Nederlander eet jaarlijks ongeveer 200 eieren. Wie eieren koopt ziet in de winkel allerlei verschillende verpakkingen met eieren die van verschillende soorten bedrijven komen met verschillende soorten stalsystemen. Denk hierbij aan: scharreleieren, vrije uitloopeieren, biologische eieren en kooi-eieren. Het ei dat in Nederland het meeste verkocht wordt is het scharrelei, ruim 80% van de eieren die in Nederland verkocht worden zijn scharreleieren.

Verschillende stalsystemen

Een groot verschil tussen de verschillende stalsystemen is het aantal kippen per vierkante meter stalruimte. De kippen hebben bij biologische en vrije uitloopstallen het meeste ruimte. Zo leven er in een biologische stal maximaal 6 kippen per vierkante meter. In een scharrelstal leven 9 kippen per vierkante meter. Een ander verschil is de aanwezigheid van uitloop naar buiten. Scharreleieren hebben geen verplichte uitloop naar buiten. Dit is bij biologische en vrije uitloopstallen wel het geval.