De Nederlandse melkveesector

Als je aan Nederland denkt, dan denk je al snel aan weilanden met grazende koeien. Dat is niet gek. Nederland telt namelijk ongeveer 16.000 melkveebedrijven, met in totaal ongeveer 1,6 miljoen koeien. Vroeger telde Nederland veel meer bedrijven, maar de laatste jaren neemt het aantal melkveebedrijven af. Tegelijkertijd worden bedrijven steeds groter. Dit kan door mechanisatie, automatisering en sensortechnologie. Door de introductie van de melkrobot kunnen koeien 24 uur per dag zelf bepalen wanneer ze gemolken worden. Ook wordt aan de hand van allerlei sensoren hun gezondheid continu in de gaten gehouden.

Weetjes

In de stal kunnen koeien naar eigen inzicht lekker wandelen, liggen, eten, drinken en socialiseren. Twee of drie keer per dag worden ze door de boer gemolken. Heeft de boer een automatisch melksysteem (melkrobot) dan kan de koe zelf bepalen wanneer en hoe vaak ze gemolken wordt.

 

Een koe slaapt maar 1,5 uur per dag! Maar zij ligt wel tot 18 uur per dag te herkauwen. Daarom is een fijn en zacht ligbed heel belangrijk voor de koe. Sommige melkveehouderijen hebben zelfs waterbedden.

Geeft een koe altijd melk?

Voordat een koe melk kan geven, moet de koe eerst een kalfje krijgen. De draagperiode van een koe duurt ongeveer 9 maanden. Vanaf de geboorte van haar kalf wordt de koe iedere dag minstens twee keer gemolken. Twee maanden voor het volgende kalfje wordt geboren, wordt de koe ‘drooggezet’. Dit wil zeggen dat er gestopt wordt met melken. Zo kan de koe al haar energie aan het kalf in haar buik besteden en zich optimaal voorbereiden op het afkalven. Hierna start het melken weer. Dagelijks geeft een melkkoe tussen de 25 en 30 liter melk. Als we alle koeien in Nederland bij elkaar optellen, komt dit neer op een melkproductie van maar liefst 13,8 miljard liter per jaar.

Weidegang

In 2012 werd besloten dat we graag meer koeien in de wei zien. Dat past bij Nederland. Hieruit volgde het convenant weidegang. Dit convenant heeft als doel om de weidegang van koeien te bevorderen. Op dit moment laat ruim 80% van de melkveehouders de koeien in de weide grazen. De anderen voeren ze op stal. Om als boer melk als weidemelk te mogen verkopen, moet je de koeien minimaal 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag buiten laten lopen. Weidemelk levert de boer ook een weidepremie op. Daarnaast is de melk voorzien van een keurmerk. Op deze manier is weidemelk altijd herkenbaar.