De Nederlandse tuinbouw

De tuinbouwsector is een erg brede sector. Zo valt het kweken van groenten onder tuinbouw, maar ook het produceren van snijbloemen, paddenstoelen, bomen en bloembollen. Sommige van deze producten worden in de volle grond gekweekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bomen, asperges, prei en bloembollen. Andere gewassen worden ‘onder glas’ in kassen gekweekt. Zoals bijvoorbeeld tomaten, komkommers, paprika’s of hortensia’s. In totaal telt Nederland ruim 2.600 glastuinbouw en champignonbedrijven. Daarnaast zijn er ongeveer 13.500 bedrijven die groenten, planten, bomen, bloemen en bloembollen in de volle grond telen.

Glastuinbouw

In de glastuinbouw worden gewassen gekweekt in kassen. Meestal gebeurt dit op substraat. Dit betekent dat planten met hun wortels in substraatmatten (bv steenwol) groeien en dat water met de juiste voedingsstoffen wordt toegediend. In een kas is het mogelijk om het ideale klimaat te bepalen. Zo kan de temperatuur aangepast worden, maar ook luchtvochtigheid, hoeveelheid zonlicht en hoeveelheid water. Ook zijn schadelijke insecten en schimmels gemakkelijker tegen te gaan. Dit zorgt voor een jaarrond productie van een hoge kwaliteit met een minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Vollegrondstuinbouw

Bij vollegrondtuinbouw staan de gewassen direct in de grond, zonder dat de gewassen beschermd worden door een kas. Doordat de gewassen in de open lucht staan, lopen deze bij extreem weer, meer kans op beschadiging. Denk aan regen, hagel of misschien juist langdurige droogte. Ook hebben de planten en bomen meer last van schimmels en insecten. Voordeel van vollegrondsteelt is dat de kosten meestal veel lager zijn dan bij teelt in een kas. Je hoeft geen kas te bouwen en deze ook niet te verwarmen.

Veredeling

In Nederland zijn we erg goed in het veredelen van bloemen en planten. Maar hoe gaat veredeling in zijn werk? Veredelen begint met te kijken naar de behoeftes van de markt. Hierbij wordt gekeken naar hoe men verwacht dat de markt er over 6 tot 12 jaar uit ziet. Een nieuw groente- of bloemenras is namelijk niet direct gereed. Het is een proces waarbij veel geduld nodig is. Aan de hand van ervaring en opgedane kennis, worden de kweekprogramma’s opgestart en worden de planten die uit de verschillende kruising voor de dag komen geselecteerd op de eigenschappen die gewenst zijn. Als de ideale plant er is, dan wordt deze uitvoerig getest onder verschillende teelt- en klimaatomstandigheden. Alleen de planten die hier als beste uit de test komen, komen uiteindelijk op de markt.