Privacyverklaring

Actievoorwaarden

Om deel te nemen aan deze actie moet de deelnemer zelf woonachtig zijn in de straat die wordt aangemeld.
AgriFriends kiest uit alle aanmeldingen de winnaar van de unieke Boer-Buurt-BBQ.
De winnaar wordt telefonisch geïnformeerd over de gewonnen prijs. De datum van de BBQ is vastgesteld op woensdag 17 mei. Deze datum is definitief en kan enkel worden aangepast op initiatief van AgriFriends zelf.
Bijvoorbeeld in geval van slecht weer.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de door deelnemer verstrekte gegevens . Meer hierover in onderstaande Privacyverklaring.

Privacyverklaring - Januari 2023

Uw privacy is voor AgriFriends van groot belang. Wij houden ons daarom aan de privacywet. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens die wij van u ontvangen veilig opslaan en zorgvuldig met de gegevens om gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij bij de website AgriFriends.nl allemaal doen met de informatie die we van u hebben ontvangen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij het gebruik van statistiekenprogramma’s zoals Google Analytics of voor het verzenden van nieuwsbrieven. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf. 

Met de bedrijven waar wij mee samenwerken hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik en de opslag van persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is de leverancier van ons nieuwsbriefsysteem wat wij nodig hebben om nieuwsbrieven te kunnen versturen. 

Contactformulier, whitepaper-formulier en nieuwsbrief
Op onze website gebruiken wij contactformulieren, zodat u ons vragen kunt stellen of aanvragen kunt sturen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en de zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. 

Cookies 
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. 

Statistieken en Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze statistieken verbeteren we onze website zodat wij voor u relevante informatie kunnen aanbieden. Dit gebeurt aan de hand van het IP-adres. Bij het gebruik van deze software zullen wij persoonsgegevens anonimiseren. Wij hebben hiervoor ook een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen: 

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token. 
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn. 
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert. 

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Mathee Kamp en is bereikbaar per e-mail op info@agrifriends.nl voor al uw vragen en verzoeken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

U heeft de volgende rechten: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
 • het laten corrigeren van fouten 
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
 • intrekken van toestemming 
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 
 • Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Wij zijn te bereiken via: info@agrifriends.nl